Nagenoeg alle scholen in Peel en Maas hebben te maken met krimp met als gevolg leegstaande lokalen/scholen. In Koningslust zijn we al vroegtijdig met dit gegeven aan de slag gegaan. Er is een denktank in het leven geroepen die begonnen is met te onderzoeken wat een kind nodig heeft om in een dorp op te groeien. Niet denken vanuit bedreigingen maar vanuit kansen. Gesprekken en bijeenkomsten hebben in deze situatie tot nieuwe mogelijkheden en inzichten geleid.

 
Ook het “Leefbaarheidsonderzoek Koningslust” in 2013 is daarbij een belangrijk uitgangspunt geweest. Hieruit blijkt duidelijk dat het dorp Koningslust er alles aan wil en zal doen om de kern Koningslust leefbaar te houden.
 Het onderwijs speelt hierin een belangrijke rol. Ouders vroegen en vragen zich vaak af of de school voor Koningslust behouden kan blijven.
Wat is het resultaat voor zowel de kortere als langere termijn?
In de allereerste plaats ligt er de duidelijke uitspraak dat onderwijs behouden blijft voor Koningslust.
De school ( lees onderwijs) is druk bezig om in te spelen op het onderwijs voor de toekomst. Zowel inhoudelijk als organisatorisch. Geven we nu nog les aan combinaties van twee groepen. In de nabije toekomst zullen er vaker drie leeftijdscategorieën bij elkaar in één groep zitten. Dit vraagt een behoorlijke aanpassing in de organisatie van het onderwijs.
Daarnaast is ook duidelijk dat het huidige schoolgebouw niet meer behouden kan blijven voor onderwijs. Voornaamste reden is dat het gebouw te duur in onderhoud is voor de steeds kleiner worden groep leerlingen. Ook beantwoordt de indeling niet meer aan de eisen van het onderwijs dat we voor ogen hebben.
 
Samen met de Gemeente, Prisma en stichting Dorpshuis is er een plan in ontwikkeling waarbij het voorstel om aan de Sprunk lokalen aan te bouwen voorligt. Multifunctioneel gebruik met vele doelgroepen die elkaar weten te vinden, elkaar kunnen versterken en van elkaar kunnen leren. Financiële middelen  zijn hiervoor inmiddels gereserveerd
 
Daarnaast zal de opheffingsnorm verlaagd worden van 72 leerlingen naar 51 leerlingen.
Dit alles zal kunnen worden uitgevoerd vanaf 2016. Allemaal goed nieuws.
Samenvattend kunnen we stellen dat:
-          Onderwijs voor Koningslust zeker behouden blijft.
-          Het onderwijs gegeven zal gaan worden in De Sprunk.
-          Dat vanaf 2016 de plannen gaan worden uitgevoerd.
-          Ook de peuters in dit plan worden meegenomen. 
 
Inmiddels is ook duidelijk dat De Springplank en De Groenling ( voormalig Panningen Noord) een cluster gaan vormen. En nauw gaan samenwerken. Ingaande schooljaar 2015-2016.
 
Tot zover deze eerste berichtgeving over met name de onderwijsontwikkelingen met betrekking tot de De Springplank en Olleke Bolleke in Koningslust.
Mocht u belangstelling hebben voor deze ontwikkelingen of roept een en ander vragen bij u op, aarzel dan niet om u tot school te richten. Loop gerust even binnen of maak een afspraak.
 
Gerrie van Hoof.
Directeur De Springplank
30 jan. 2015.
Tel:077-4651824

 


Weersverwachting

Evenementen Kalender

November 2019
Z M D W D V Z
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

.